Participatiesamenleving en volkshuisvesting

Als we kijken naar de geschiedenis van de volkshuisvestingssector zien we dat naast charitas en het werkgeversbelang om over gezonde arbeiders te kunnen beschikken, ook ontwikkeling van de eigen kracht, ofwel de verheffing van het volk heeft meegespeeld bij de oprichting van woningcorporaties. Is daar nog voldoende aandacht voor? Het is raar dat de politieke discussie na de enquête over woningcorporaties en de sociale huursector zich voornamelijk beperkte tot maatregelen en instrumenten voor toezicht. Gelukkig hebben wel de huurdersverenigingen een rol gekregen in de prestatieafspraken tussen gemeente, huurders en woningcorporatie. Maar dat gebeurt juist op het moment dat de huurdersverenigingen steeds vaker merken dat ze niet meer een echte vertegenwoordiging zijn.

In deze publicatie pleiten Carry Bomhof en Hein Albeda voor meer rechten voor huurders om aan te sluiten in de participatiesamenleving.