Trainingen

Trainingen

Besluiten: Vaardig zelf besluiten voor projectleiders en beleidsmedewerkers die meer vrijheid krijgen om zelf te besluiten binnen kaders, maar wel voor complexere vraagstukken staan.

De top kan niet meer besluiten. Maar kan de basis het dan wel? Om ruimte te geven aan de vitale samenleving, voor actief burgerschap, moeten medewerkers wel in staat zijn om zelf besluiten te nemen. Medewerkers kunnen beter en sneller inspelen op problemen uit de praktijk als ze meer ruimte krijgen om binnen vastgestelde kaders zelf te besluiten.

(pdf-folder hier)

Burgerparticipatie en de rollen van de organisatie, het college en de raad. Wanneer is representativiteit van belang, wanneer niet? Over beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming

Evalueren van burgerparticipatie. Hoe moet je burgerparticipatie evalueren? Het bereikte doel verschuift, het proces is belangrijker, maar daarin is ook een eigen verantwoordelijkheid van burgers.

Kwaliteit. Werken met servicenormen in de gemeente,voor wie burgers wil wakker houden door vooraf te vertellen op welke service ze mogen rekenen.

Politiek bestuurlijke gevoeligheid voor ambtenaren, voor ambtenaren in een omgeving met kritische burgers, meekijkende gemeenteraad en slimme instellingen

De voorzitter, masterclass voor bestuurders, managers en projectleiders. Hoe optimaliseert u uw rol als voorzitter van de interne of externe vergadering zodat u het gewenste resultaat bereikt?