Reflectie

 

Participatie: Hein Albeda kent veel verschillende gemeenten met eigen kadernota’s rond participatie. Hij was initiatiefnemer voor de benchmark burgerparticipatie. Op verzoek evalueert hij belangrijke participatieprojecten in de gemeente of meer algemeen welke sterke punten. Hij geeft dan inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de gevolgde procedure, een beeld van succesfactoren en verbeterpunten in de gevolgde werkwijze. Uiteraard krijgt u advies over aanpassingen in werkwijze voor de toekomst. Hein Albeda onderzocht bijvoorbeeld op welke wijze diverse belanghebbenden de werkbaarheid van de Kadernota Samenspraak in Zoetermeer ervaren. De rapportage staat hier, het raadsvoorstel staat hier.

Solidariteit: Hein Albeda is veel bezig met het thema solidariteit in de toekomst. Hoe geven we die vorm nu de overheid deze niet meer kan afdwingen? Hij reflecteerde op de strategie van de Patiëntenfederatie met een essay over solidariteit en wat daarin de rol is van de overheid, patiënten en verzekeraars. Het essay staat hier.

Rol van de burgemeester: De burgemeester is onafhankelijk, heeft gezag, maar gaat meestal niet over de inhoud. Hij wordt gezien als de persoon die staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Bij uitstek een rol als hoeder van de democratische gang van zaken in de gemeente. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekeek hij de rol van de burgemeester als hoeder van de democratie. De rapportage staat hier.

Verantwoordelijk burgerschap: In een essay voor het ministerie van BZK reflecteerde hij op eigen initiatief op het handvest verantwoordelijk burgerschap.  BZK vroeg: “Wij willen met u in gesprek omdat het publieke domein een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid en burgers. Herkent u de vier elementen en wat mist u?” Zijn antwoord: “Ik mis wat. Ik mis de jaren van pogingen van de overheid om ons onze verantwoordelijkheid te ontnemen.” Het essay staat hier.