Innovatie

Overheid inside
Waarom is er zoveel aandacht voor dienstverlening om het vertrouwen in de overheid te herstellen? Hoe we van vertrouwen door betere dienstverlening op het verkeerde been gezet worden. Essay

Consultants
Waarom consultants meer invloed hebben (en daar beter voor betaald worden)” Je vraagt je af waarom overheden niet vaker gewoon aan burgers vragen om te adviseren. Dat is goedkoper, bij burgers zit heel veel kennis en men vindt het nog leuk ook om te doen. Het is zelfs iets dat de overheid bij uitstek kan doen en het bedrijfsleven niet. Het is immers “onze overheid” en “hun bedrijf”. (2011)

Burgertoezicht
Wanneer kan toezicht nu wel en wanneer niet baat hebben bij een verantwoordelijkheid van burgers? Over het burgerperspectief in toezicht (pdf, sept 2007)

Levenslang leren
Voor Amsterdam Noord maakte een werkgroep onder leiding van Peter Lankhorst een essay over Noord als lerend netwerk. Hein Albeda schreef het essay dat het denken van de werkgroep moest vastleggen. Het essay is geschreven voor Amsterdam Noord, maar is leesbaar ook voor niet-Amsterdammers. Over levenslang leren, leeromgevingen, de netwerkinvesteringsbank en een lerend netwerk. Het essay (pdf) is uit 2003 alweer. En toch nog interessant?

Collectieve organisaties
We zitten nu (weer) in een tijd dat er veel aandacht is voor coöperaties. Er zijn vaker van dergelijke perioden geweest. Daarom is het wel goed om ook terug te gaan en te kijken waarom coöporaties opkomen. Waar kwamen de woningcorporaties vandaan? Hoe zijn grote coöperatieve verzekeraars als Achmea ontstaan? Blog over collectieve organisaties.

Veranderingen in de lokale democratie
Als in een chemisch systeem een verandering optreedt in concentratie, temperatuur, volume of totale druk, met andere woorden, een evenwichtsverstoring, dan zal het evenwicht zodanig verschuiven dat die verandering tenietgedaan wordt. Dit principe van Chatellier -van ’t Hoff gaat ook op voor organisaties. Experimenten zijn mooi, maar in organisaties is een evenwicht gevonden. Een verstoring van dat evenwicht leidt ertoe dat er een verschuiving optreedt dat die verstoring teniet doet. Zo zie je nu rond burgerkracht en zelforganisatie van burgers veel experimenten opkomen. De hoop is dan dat dat leidt tot een nieuw evenwicht waarin bewoners meer zelf organiseren. Maar de krachten moeten dan wel zo veranderen dat er een nieuw stabiel evenwicht zal ontstaan. Daarvoor moet je bijvoorbeeld machten verschuiven van de organisatie naar bewoners. Blog