Beter toezicht en controle

Een betere overheid met sterkere burgers door beter toezicht en controle

Visitatie
Het ontwikkelen van beleid en toezien op de uitvoering in het openbaar bestuur kan niet meer zonder inbreng van burgers en bedrijven. Het is tijd om niet alleen inspraak te bieden aan burgers en bedrijven, maar hen ook mee te laten doen in toezicht. Daarom schreef Hein Albeda over burgerperspectief in toezicht.

Meerdere blogs over het visiteren van woningcorporaties.
– Hoe exacte cijfers doelen uit het zicht doen verdwijnen.
– Effectiviteit van visitaties.
– Het failliet van de participatiesamenleving over een vrijwilligersbestuur en de verantwoordingslast

Burgervisitatie
Hein Albeda ontwikkelde bij een manier om burgers de gemeente te laten visiteren. Na de visitatie van de gemeente Oude IJsselstreek door burgers van die gemeente schreef Hein Albeda als begeleider een handreiking. De rapportage staat hier.

Corporaties onder toezicht in 2020
Hein Albeda visiteert ook woningcorporaties en is als visitator betrokken bij Raeflex. Met Carry Bomhof schreef Hein Albeda een winnend essay in de wedstrijd die de Vereniging van Toezicht in Woningcorporaties organiseerde over toezicht op woningcorporaties in de toekomst. (2012)

Rekenkamers
Peter Castenmiller en Hein Albeda zien mogelijkheden de rekenkamers effectiever te laten zijn door ook en daadwerkelijk sparringpartner te zijn in het lokale bestuur. Het is voor rekenkamers belangrijk om meerwaarde te bewijzen en om niet ervaren te worden als ‘mosterd na de maaltijd’. Lees het artikel Naar een activistische rekenkamer (pdf, 2009). Eerder schreven zij over controlitus en rekenkamers (pdf, 2007).

Meer over oordelen door burgers en burgervisitatie is hier te vinden