Burgervisitatie

Burgers beoordelen de overheid

Visitatie is een veelgebruikt instrument in onderwijs, volkshuisvesting en andere semi-publieke instellingen. Bij de visitatie besluit de organisatie wel zelf tot het proces, maar geeft zij daarna de regie meer uit handen. Bij een burgervisitatie beoordeelt een groep betrokken burgers de gemeente op een aantal aspecten als leiderschap, organisatorisch vermogen, effecten en samenwerking met belanghebbenden. Hein Albeda ontwikkelde voor de gemeente Oude IJsselstreek een format voor een burgervisitatie en begeleidde de burgervisitatie in 2014

Burgers weten het beter? 

Op verzoek van de gemeenteraad onderzocht een groep burgers (als Burgervisitatiecommissie) hoe de gemeente haar organisatie verandert om minder zelf te doen en meer en beter aan te sluiten bij initiatieven van bewoners en bedrijven. De gemeente wilde van een groep onafhankelijke bewoners horen hoe zij de inspanningen voor verandering beoordelen. “Gaat het de goede kant op en welke bijstellingen zouden goed zijn?”, zo was de vraagstelling. De commissie meent dat het de goede kant op gaat, maar dat het ook tijd is zaken verder in te vullen en op te pakken. De commissie rapporteerde aan de gemeenteraad in september 2014.

Na afloop schreef Hein Albeda een handreiking voor een burgervisitatie (2014). Hier vindt u de rapportage van de visitatiecommissie. Een meer algemeen document (op basis waarvan de gemeente Oude IJsselstreek zich besloot te laten visiteren) vindt u hier. (uit 2009)