Missie

2016-03-08-09-35-20

Missie: Een betere overheid, onze overheid, met sterkere burgers

Hein Albeda wil dat de overheid weer van ons, burgers, is. Dat vraagt een nieuwe impuls voor de democratie. Dat vraagt wat van de overheid, maar ook wat van ons. “Ik merk dat de echte energie in de samenleving pas loskomt als je mensen de ruimte geeft om zelf dingen te organiseren. Zelf verantwoordelijkheid nemen en dan ook zelf fouten maken. Bijvoorbeeld huurders die in hun eigen complex organiseren dat kleine reparaties in eigen beheer gepland en uitgevoerd worden, waardoor huurders kunnen besparen door gezamenlijk de kleine reparaties zelf te doen. Dat bespaarde geld kan gebruikt worden door de buurt.” Dat is lastig, want we leren steeds minder hoe we zaken collectief voor elkaar krijgen. Mensen moeten zich met elkaar verbinden. De overheid moet zich ook weer verbonden voelen met de mensen wiens overheid het is. Als het lukt is de beloning groot.Burgers dienen beter in staat te zijn op te komen voor hun eigen belangen opdat de dienstverlening en het beleid van de overheid beter wordt. Beter van prijs en kwaliteit. Dat kan niet zonder informatie te delen, waar mogelijk dienstverlening te individualiseren en te vergelijken met de prijs en kwaliteit van anderen.

Hein heeft bij de Consumentenbond gewerkt en was betrokken bij gemeenteraad van Amsterdam en Tweede Kamer. Het interessante verschil tussen de politiek en de Consumentenbond was dat bij de politiek alles ging over beleid en wat we gaan doen, maar niets over het resultaat. Bij de Consumentenbond ging het er om te weten of de prestaties ook echt zijn wat beloofd was. Het verhaal vooraf was minder interessant. Dat verschil houdt hem nog steeds bezig. Binnen de politiek is te weinig aandacht voor verantwoording.

Hein Albeda zoekt graag analogieën uit verschillende sectoren en probeert zo de ene sector te laten leren van de andere. Juist in die verschillende sectoren kun je zien hoe dezelfde problemen op een andere manier aangepakt worden. Het bedrijfsleven kan leren van de overheid en omgekeerd. De zorg kan leren van de volkshuisvesting en de gemeenten en ongekeerd. Over je grenzen heen kijken verheldert vaak je blik. Van buiten zie je soms iets anders. Er is ook niet één oplossing. Wie heeft geleerd met een hamer te werken moet niet elk probleem als spijker gaan zien.knoop3