Meerwaarde bieden

Hein Albeda vindt dat hij echte meerwaarde moet bieden. Liefst zodanig dat hij daarna overbodig is. Dat vraagt soms terughoudendheid. “Zelf ben ik een externe adviseur en het valt mij op dat je soms je best moet doen om ambtenaren zelf initiatieven te laten nemen en zelf te leren, of het gewoon aan burgers te vragen die bijzondere kennis hebben die zij niet hebben.

Zouden de ambtenaren mij uit eigen zak betalen, dan lag het misschien anders, maar nu telt het bij een ambtenaar meer dat er een lastig probleem wordt opgelost en zijn de kosten-batenanalyses niet altijd aanwezig“. Hij schreef hier een blog over: “Je vraagt je af waarom overheden niet vaker gewoon aan burgers vraagt om te adviseren. Dat is goedkoper, bij burgers zit heel veel kennis en men vindt het nog leuk ook om te doen. Het is zelfs iets dat de overheid bij uitstek kan doen en het bedrijfsleven niet. Het is immers “onze overheid” en “hun bedrijf” (hier)

Hij is sterk in beleidsevaluatie, juist door als onafhankelijke alle betrokken partijen te horen en zo te zoeken wat goed ging en wat beter kan.

Als adviseur is hij vooral geïnteresseerd in vraagstukken die op het snijvlak van individu en collectief liggen. Mensen kunnen verantwoordelijkheid nemen en de publieke zaak door hun inbreng verbeteren. Daarbij is het van belang dat de focus binnen publieke en semipublieke organisaties verandert. Van ‘Wat gaan we doen?’ naar ‘Hoe bereiken we met een netwerk van partners wat we willen bereiken?’.

Hij deed onder andere onderzoek naar interactie over het burgerjaarverslag, de maatschappelijke verantwoording van zorginstellingen, evaluatie van burgerparticipatie en de zorgplicht van burgemeesters bij burgerparticipatie. In 2014 begeleidde hij de burgervisitatie van de gemeente Oude IJsselstreek, die hij zelf had bedacht en vormgegeven. (Hier meer over burgervisitatie) De gemeente heeft haar organisatie omgegooid en probeert bij alle ingrepen te starten bij de kracht die in de samenleving is. Dat blijkt een complexe, maar inspirerende wending.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *