Hoe staat het met “Ik verfris de lokale democratie”?

Hein Albeda nam in 2018, voor de gemeenteraadsverkiezingen het initiatief voor “Ik verfris de lokale democratie“. Raadsleden beloofden zich in te zetten en inwoners van gemeenten gaven aan graag te willen verfrissen. Democratic Challenge ondersteunde het met een site. Verder is er geen budget om zaken te organiseren. Eind 2019 vroeg hij raadsleden hoe het stond met hun pogingen de democratie te verfrissen. Hans Egtberts uit Duiven reageerde en Hein bezocht hem.

Bezoek aan …… Hans Egtberts

Ondertekenaar Hans Egtberts in Duiven
Hans Egtberts zit voor D66 in de gemeenteraad van Duiven en ondertekende het manifest “Ik verfris de lokale democratie”. Ik sprak met hem over zijn pogingen de democratie te verfrissen.

Hans legt me uit dat Duiven wat behoudend is en eerst de kat uit de boom zal kijken. Al pratend krijg ik een mooie inkijk in de pogingen van een gemeente om meer met de inwoners samen te doen.

Diverse stapjes
D66 is niet vertegenwoordigd in het college, maar voert “constructieve oppositie”. Hoewel Hans aangeeft aan te lopen tegen de voorzichtige houding en de weerstand tegen verandering, is het leuk te horen hoe ook deze gemeente stappen zet. Misschien niet de grote sprong, maar wel veel kleine stappen, is mijn indruk.

Zo is er een raadswerkgroep “Raad in de samenleving” die via verschillende bijeenkomsten geïnventariseerd heeft welke thema’s opgenomen moeten worden in het gezamenlijke programma. Het is nu vooral een grootst gemene deler, maar het is wel een poging om de zaken anders aan te pakken. In de vorige periode had de raad ook al eens een experiment gedaan met deep democracy. De gemeente wil gaan werken met de app Youmee. Youmee is een app om mensen te laten participeren, op een nieuwe manier. Niet iedereen wil immers inspreken in een officiële vergadering.

Ook zoekt de raad op een laagdrempelige manier contact door “aan de wandel met de raad”. Een aantal raadsleden en fractieassistenten wandelen samen met inwoners door de gemeente. Het is een manier om informeel kennis te maken met de gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad en om te horen wat de mensen bezig houdt.

Lokale kracht
In Duiven zijn ook veel lokale initiatieven waarbij bewoners de handen uit de mouwen steken. Hans kan er enthousiast over vertellen. Mij valt de naam op van de plaatselijke “Knotploeg”, een groep mensen die aan de slag gaat om wilgen te knotten. Er is wat dat betreft een stevige basis met kracht in de lokale samenleving.

Wat kan “ik verfris” bieden?
Ik vraag Hans wat “ik verfris” zou kunnen bieden. Hij zou het prettig vinden om contact te hebben met andere verfrissende raadsleden. Een soort mini-conferenties om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Alle raadsleden proberen op hun eigen manier iets te veranderen en het is goed om verbondenheid te hebben en misschien een telefoonnummer te hebben van een raadslid in een andere gemeente om even te kunnen sparren. Wat kan je bijvoorbeeld doen als je niet tot de coalitie behoort? Wie heeft daar goede ervaringen mee? Zoals Hans het formuleert is de invalshoek eerder verbinding te leggen, dan onderwijs te ontvangen, te verantwoorden, te evalueren of samen de revolutie te plannen.

Hoewel Hans het gesprek voorzichtig startte, kom ik enthousiast terug uit de gemeente Duiven. Misschien is het nog te vroeg om veel te melden aan ondertekenaars die hoopten om grote stappen vooruit, maar eerst eens proberen een miniconferentie te starten en raadsleden te verbinden klinkt goed. Wat zouden andere raadsleden daarvan vinden?

Daarna wil ik ook eens graag met raadsleden kijken hoe we de bewoners die ook mee tekenden kunnen betrekken. Of hebben raadsleden zelf al initiatieven genomen om iets terug te melden sinds hun belofte om zich in te zetten voor het verfrissen?

Welk raadslid mag ik hierna bezoeken???

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *