Reflectie bij de formatie

Hein Albeda reflecteert in 3 blogs op de formatie en de verkiezingen. Hoe komt Nederland verder met partijen die (PVV) een verleden hebben van ruzie en provocatie, (PVV, NSC, BBB) nooit hun programma hebben laten doorrekenen, (VVD) slechte ervaringen hebben met regeren met PVV? Het is dan aan politici om vooruit te kijken en te voorkomen dat mensen tegen elkaar opgezet worden en uitgaven in de toekomst uit de hand lopen, maar wel de protesten te horen.

Lees verder “Reflectie bij de formatie”

Democratie? Of tegenmacht?

Als we tegenwoordig kijken naar de huidige bestuursvorm in het westen, spreken we altijd over democratie. “Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, “volk” en κρατειν/kratein, “heersen”, dus letterlijk “volksheerschappij”) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening”. Toch kun je je afvragen of dat echt de beste typering is. In een democratie heeft het volk de macht. Via directe democratie of vertegenwoordigende democratie is de wil van het volk de bron van legitieme machtsuitoefening. Typeert dat de westerse democratie?  

De westerse wereld is meer dan een soort geregeerde “The Voice”, waarbij mensen mogen stemmen. Rusland kent een gekozen president, parlementsverkiezingen en een meerpartijenstelsel. Rusland kent algemeen kiesrecht sinds 1918. Als bijvoorbeeld de meerderheid op Poetin stemt, dan heeft het volk besloten. Noemen we Rusland dan ook een democratie?

Lees verder “Democratie? Of tegenmacht?”