Een betere overheid met sterkere burgers door verbinding


adresbalkRecent toegevoegd: 
Hein Albeda en Marije van den Berg namen het initiatief voor De Tweede Mening.nl, waar burgers hun afwijzing van een beslissing van de gemeente kunnen voorleggen aan andere burgers. (hier) (in ontwikkeling). Artikel in Binnenlands Bestuur 25 maart 2016 hier

Hein Albeda geeft in twee bijdragen een overzicht van de verschillende vormen die burgerinitiatieven aannemen en besteedt in het bijzonder aandacht aan de vele nieuwe coöperaties die op tal van terreinen ontstaan. 1. Cooperaties en burgermacht en 2 Naar meervoudige democratie (pdf)
 
Samenspraak in Zoetermeer is het door de gemeente betrekken van inwoners en belanghebbenden bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en projecten, in de vorm van informeren, raadplegen, adviseren en co-produceren (inclusief meebeslissen). De rapportage van Hein Albeda over de uitvoering staat hier. 

Hein Albeda begeleidde de burgervisitatiecommissie in Oude IJsselstreek. Op deze site vindt u meer over deze burgervisitatie. Inclusief de rapportage en een handreiking voor andere gemeenten als zij kiezen voor een burgervisitatie. (sept 2014)

Hein Albeda over het parlementaire stelsel in zijn bijdrage voor het NRC Appèl voor vitale democratiewebsite is in opbouw. hier is de oude versie