Meerwaarde bieden

Hein Albeda vindt dat hij echte meerwaarde moet bieden. Liefst zodanig dat hij daarna overbodig is. Dat vraagt soms terughoudendheid. “Zelf ben ik een externe adviseur en het valt mij op dat je soms je best moet doen om ambtenaren zelf initiatieven te laten nemen en zelf te leren, of het gewoon aan burgers te vragen die bijzondere kennis hebben die zij niet hebben. Lees verder “Meerwaarde bieden”

Een betere overheid met sterkere burgers door verbinding


adresbalkHein Albeda en Marije van den Berg namen het initiatief voor De Tweede Mening.nl, waar burgers hun afwijzing van een beslissing van de gemeente kunnen voorleggen aan andere burgers. (hier) (in ontwikkeling). Artikel in Binnenlands Bestuur hier. Pilot loopt met Utrecht en Zoetermeer

Hein Albeda geeft in twee bijdragen een overzicht van de verschillende vormen die burgerinitiatieven aannemen en besteedt in het bijzonder aandacht aan de vele nieuwe coöperaties die op tal van terreinen ontstaan. 1. Cooperaties en burgermacht en 2 Naar meervoudige democratie (pdf) 

Hein Albeda begeleidde de burgervisitatiecommissie in Oude IJsselstreek. Op deze site vindt u meer over deze burgervisitatie. Inclusief de rapportage en een handreiking voor andere gemeenten als zij kiezen voor een burgervisitatie. (sept 2014)

Hein Albeda over het parlementaire stelsel in zijn bijdrage voor het NRC Appèl voor vitale democratie.

Hein Albeda won met zijn essay Jouw Democratie, jij kunt het de essaywedstrijd van VNG/Democratic Challenge