Reflectie bij de formatie

Hein Albeda reflecteert in 3 blogs op de formatie en de verkiezingen. Hoe komt Nederland verder met partijen die (PVV) een verleden hebben van ruzie en provocatie, (PVV, NSC, BBB) nooit hun programma hebben laten doorrekenen, (VVD) slechte ervaringen hebben met regeren met PVV? Het is dan aan politici om vooruit te kijken en te voorkomen dat mensen tegen elkaar opgezet worden en uitgaven in de toekomst uit de hand lopen, maar wel de protesten te horen.

Lees verder “Reflectie bij de formatie”

Verantwoordelijke vertegenwoordiger

Het compromis is niet populair meer, ook het polderen niet. Het duurt te lang, de uitkomst is meestal niet sensationeel (want een compromis waarbij alle partijen een beetje gelijk krijgen (wat ze vaak ook allemaal een beetje hebben)). En zo zien we dat in de Tweede Kamer steeds minder partijen geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen. Bestuurlijke partijen die verantwoordelijkheid nemen leggen het af tegen oppositionele partijen die dat niet willen. Kan er nog wel geregeerd worden?

Lees verder “Verantwoordelijke vertegenwoordiger”

Samen kiezen rond zorg

Het is al enige tijd bekend en toch blijft het probleem onderbelicht. Gaan we moeilijke keuzen uit de weg? Het percentage mensen dat in de zorg werkzaam is, is sinds begin jaren zeventig toegenomen van bijna 7 naar ruim 15 procent. Dat zit hem in vergrijzing, maar ook in toenemende behandelmogelijkheden. Als de premies weer omhoog gaan denken we wel even over de hoge kosten, maar dat personeelsprobleem gaat een beetje aan ons voorbij (tenzij je zelf in de zorg werkt). Toch zou iedereen bij deze vragen betrokken moeten worden.

Lees verder “Samen kiezen rond zorg”

Democratie? Of tegenmacht?

Als we tegenwoordig kijken naar de huidige bestuursvorm in het westen, spreken we altijd over democratie. “Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, “volk” en κρατειν/kratein, “heersen”, dus letterlijk “volksheerschappij”) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening”. Toch kun je je afvragen of dat echt de beste typering is. In een democratie heeft het volk de macht. Via directe democratie of vertegenwoordigende democratie is de wil van het volk de bron van legitieme machtsuitoefening. Typeert dat de westerse democratie?  

De westerse wereld is meer dan een soort geregeerde “The Voice”, waarbij mensen mogen stemmen. Rusland kent een gekozen president, parlementsverkiezingen en een meerpartijenstelsel. Rusland kent algemeen kiesrecht sinds 1918. Als bijvoorbeeld de meerderheid op Poetin stemt, dan heeft het volk besloten. Noemen we Rusland dan ook een democratie?

Lees verder “Democratie? Of tegenmacht?”

Vraag je inwoners mee te kijken naar de corona-maatregelen

Het is lastig voor gemeenteraden op dit moment. Terwijl de meest vergaande maatregelen genomen worden sinds de oorlog, kunnen gemeenteraden hun controlefunctie niet goed uitoefenen. De veiligheidsregios worden bestuurd door de burgemeester van de grootste gemeente. De gemeente betaalt miljoenen om mensen die willen, maar niet mogen werken bij te staan. Er wordt gehandhaafd op regels die in korte tijd zijn bedacht en ingevoerd. Vergaand werden vrijheden beknot om het virus te bestrijden. Er zal een parlementaire enquête komen. Hoe gaat dat in de gemeente? En hoe houdt de gemeente het vertrouwen van haar inwoners? Lees verder “Vraag je inwoners mee te kijken naar de corona-maatregelen”